TÜRKÇE
FURNITURE

FURNITURE

        Click to Enlarge
TŪT 1010
PLASTIC FOOT - 6 CM
TŪT 1011
PLASTIC FOOT - 6 CM KREM
TŪT 1012
PLASTIC FOOT - 6 CM
TŪT 1013
PLASTIC FOOT - 4 CM
TŪT 1014
PLASTIC FOOT - 4 CM
TŪT 1015
PLASTIC FOOT - 4 CM
TŪT 1016
PLASTIC FOOT - 7 CM
TŪT 1017
PLASTIC FOOT - 5 CM
TŪT 1018
PLASTIC FOOT - 7 CM
TŪT 1019
PLASTIC CORNER FOOT 14*14*40

TŪT 1020
PLASTIC FOOT

TŪT 1021
METAL LEG
TŪT 1022
PLASTIC CORNER FOOT
TŪT 1023
PLASTIC CORNER FOOT
TŪT 1024
METAL LEG 6-8-10 CM
TŪT 1025
PLASTIC FOOT - 7 CM
TŪT 2010
PLASTIC STOPTER - 35 MM
TŪT 2011
PLASTIC STOPTER - 30 MM
TŪT 2012
PLASTIC STOPTER
TŪT 2013
PLASTIC CORNER PROTECTOR
TŪT 2014
PLASTIC CORNER PROTECTOR TOP
TŪT 2015
PLASTIC CORNER PROTECTOR BOTTOM
TŪT 2016
GAS SPRING SAFETY LOCK (RED)

TŪT 2017
GAS SPRING SAFETY LOCK (BLACK)

TŪT 2018
PLASTIC CLAMP - H
TŪT 2019
PLASTIC CLAMP - N
TŪT 2020
PLASTIC CONNECTOR
TŪT 2021
PLASTIC HANLE PROTECTOR
TŪT 2022
PLASTIC CORNER WEDGE
TŪT 2023
CORNER WEDGE
TŪT 2024
HAVING NUTS CORNER BAND

TŪT 2025
PLASTIC WING NUT
TŪT 2026
LATH SHOE
TŪT 2027
LARGE LATH SHOE)
TŪT 2028
BAŪLIK TAPASI TAKIM
TŪT 2029
ŨNCE TEL TIPASI
TŪT 2030
BAZA KAPAĐI SUNTA TUTUCU
TŪT 2031
PLASTIC BALANCE WEDGE

TŪT 2032
PLASTIC CONNECTOR

TŪT 2033
PLASTIC CHIPBOARD PROTECTOR
TŪT 2034
INSIDE PLASTICS
TŪT 2035
MAKAS BURCU - 5 10 MM
TŪT 2036
PLASTIC CAPS
TŪT 2037
PROFŨL KÖŪE DÖNME
TŪT 2038
KARE SAC M8 - 3/8 - M10
TŪT 2039
TABALI SOMUN 5/16 - 3/8 - M8
TŪT 2040
GAS SPRING (20-22 CM)
TŪT 2041
GAS SPRING (25-27 CM)
TŪT 2042
GAS SPRING
TŪT 2043
STOPER
TŪT 2044
PLASTIC CONNECTOR
TŪT 2045
SOMUNLU ÜÇGEN KÖŪE
TŪT 2046
SOMUNLU OVAL KÖŪE
TŪT 2047
KÖŪE BŨRLEŪTŨRME SACI
TŪT 3010
METAL HANDLE
TŪT 3011
METAL HANDLE

TŪT 3012
METAL HANDLE

TŪT 3013
METAL HANDLE
TŪT 3014
METAL HANDLE
TŪT 3015
METAL HANDLE
TŪT 3016
METAL HANDLE
TŪT 3017
METAL HANDLE
TŪT 3018
METAL HANDLE
TŪT 4014
BED BASE MECHANISM WITH GAS SPRINGS
TŪT 4015
SPANISH MECHANISM
TŪT 4016
SMALL BED BASE MECHANISM
BED BASE MECHANISM WITH GAS SPRINGS QUALITY TEST REPORT MECHANISM LOCKABLE GAS SPRING

Lockable Gas Spring

Quick Menu
+ Home Page + Company Profile + Products
+ Nitration + Technical Info + Gallery
+ Human Resources + Technical Draw + Contact
Map
Contact
Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi N.201 Sk. No:16 Nilüfer / BURSA / TURKEY
Tel : +90.224 215 21 12 (Pbx)
Fax : +90.224 216 19 74
Web : www.tsflift.com
e-mail : deniz@tstlift.com
Total visitor.UP


Web Design & Hosting : yeūilbeyaz